.

Módosítva: 2007. 10. 20.

Kis Miklós [(Misz)Tótfalusi]

Sokan, sokféleképpen leírták már véleményüket a legnagyobb magyar betűmetszőről. Nem biztos, hogy bármi újat hozzá tudnánk ehhez tenni, mindenesetre törjük a fejünket, s ha van megoldás, jelentkezünk.

Álljon itt e helyütt az a két igen kiváló munka, amelyet minden érdeklődőnek szívből tudunk ajánlani:
Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Jakó Zsigmond. Bukarest, Kriterion Könyvkiadó, 1974.
Haiman György: Tótfalusi Kis Miklós. A betűművész és tipográfus. Budapest, Magyar Helikon, 1972.

S hogy nem túlfűtött nemzeti büszkeség dagasztja kebelünket, álljon itt példaként Nicholas Fabian dolgozata.