Eric Gill betûterve nyomán
Módosítva: 2015-02-05
A Gidata Kft döntően szoftver termékeket forgalmaz, olyan árut, ami szerzői jogi védelem alatt áll. A fontok is ide tartoznak. Tekintve, hogy az ezzel kapcsolatos fogalmak nem kellően ismertek, az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb tudnivalókat.


Mi az a font-licencelés?
Ha valaki fontot vásárol, nem a font (szoftver termék) tulajdonjogát szerzi meg, hanem határozott vagy határozatlan időre szóló használati jogosultságot szerez. A licence tehát ebben az értelemben szerzői jogi védelmet élvező jószág használati joga.
Hány gépen lehet a megvásárolt licencet érvényesíteni?
Erre a kérdésre a mindenkori licence szerződés adja meg a választ, aminek elfogadása a font installálásának feltétele. Ebben a piaci szegmensben irányadó trendek szerint az alap licence általában egy munkakörnyezetben 5 számítógépre (cpu) érvényes, de vannak szűkített és kiterjesztett jogosultságok is. 5-nél több gép esetén általában kiegészítő licencet kell vásárolni. A nyomtatást illetően, a gépekhez csatlakoztatható bármelyik nyomtatóra elküldhető a licencelt fontot tartalmazó állomány, azonban csak egy nyomtatónak az állandó tárába (hard diszk vagy flash memória) tölthető le. Tehát az alaplicence általában nem tartalmazza azt a jogosultságot, hogy a levilágítandó állományhoz használt fontot a levilágító stúdiónak mellékelné a felhasználó.
A cég növekedésével bovíthető-e a licencek száma?
A licence-jogok korlátlanul kiterjeszthetők, az eredeti számla másolatának birtokában a korábbi vásárlás figyelembe vételével, az eredetihez képest lényegesen kedvezőbb áron.

Lehet-e módosítani a licencelt fontot?
Erre a kérdésre is a licence szerződés adja meg a választ. A szerzői jogok tulajdonosai általában nem tiltják a font módosítását, ez azonban kizárólag saját használatra történhet. A módosított font nem új érték, hanem az eredeti változatból származtatott adaptáció. A módosított font önálló termékként nem értékesíthető, még akkor sem, ha a módosítás során a neve is megváltozott.
Tovább lehet-e adni a megvásárolt licencet?
Általában ennek sincs akadálya. A szerzett jogok eladhatók, azzal a feltétellel, hogy az eladó a fizikai állományt saját rendszerében véglegesen törli, egyszersmind az eredeti eladóval vagy a szerzői jogok tulajdonosával közli az új felhasználó adatait. A font azonban nem kölcsönözhető.
Jogszerű-e a magyarított font használata, ha más nevet adunk neki?
Csak akkor, ha az eredeti font licencét megvásároltuk. A jelenleg érvényes szabályozás alapján három szempont szerint kell minősíteni a fontot. 1. A font neve. 2. A digitalizált állomány (kód). 3. A font egyedi jellegzetességei. Jogszerűtlen tehát egy egyedi jellegzetességekkel bíró, digitalizált font állományt egyszerű átnevezéssel, és a benne levő digitalizált jelek módosításával, az eredeti licence hiányában használni. Megfordítva, akkor jön létre új érték, ha egy meglevő betűtípust újra digitalizálva (tehát a derivátum alapja nem egy meglevő fizikai állomány), egyedi jellegzetességekkel ellátva, az eredetitől eltérő néven hoznak létre.