- Dolgozatok - Home Kontakt
Az alábbiakban a tipográfiai intézet keretében készült dolgozatokból adunk válogatást.
- A Kner Antikva története.
- A betűk elemei.
- A diakritikus jelekről (egyelőre az angol nyelvű kötet linkjét adjuk, a magyar rész adaptálásával nemsokára készen vagyunk).
Hamarosan elkészül néhány előadásunk tanulmányozható változata.
Please find some studies prepared in the typographical institute.
- The story of Kner Antikva (in Hungarian).
- Naming the character parts.
- About the diacritical marks (in English, covering the Central-European area, also known as Insects Project).
Copyright - © - font.hu. A jogok, azok... jogok. Some rights reserved.
Az oldalakon található illusztrációk döntően saját munkák, szakkönyvtárunkból származó másolatok vagy általunk készített fényképek. Ezen az oldalon a sárospataki kőtárban szunnyadó sírfelirat, illetve egy selmecbányai pusztuló emléktábla található.
Az oldalak standard betűtípusa a szabad felhasználású Szamizdat fontunk webre optimalizált változata.